Miasto Katowice

Miasto Katowice położone jest na Wyżynie Katowickiej. Region ten rozkwitł w dziewiętnastym wieku dzięki rozwojowi górnictwa i hutnictwa, w tym wieku utworzono Górnośląski Okręg Przemysłowy. Składa się on z dwudziestu miast i kilku miejscowości mniejszych. Gospodarka Katowic opiera się przeważnie na sektorze usług, W Katowicach jest zatrudnionych sto pięćdziesiąt tysięcy osób, ponad siedemdziesiąt zatrudnionych jest w górnictwie.
Przeciętne wynagrodzenie brutto wynosi około czterech tysięcy. Na terenie miasta jest zarejestrowanych czterdzieści osiem tysięcy podmiotów gospodarczych. Tempo wzrostu stanowi około dziesięciu procent. Katowice przez wiele lat były uważane za centrum hutnictwa i górnictwa. W ostatnich latach wiele kopalń i hut zostało zlikwidowane. Obecne połączyły się w Holding.